chính sách giao hàng

1/ Hình thức giao hàng:
      – Đối với khu vực nội thành TP.HCM: nhân viên của T&T sẽ giao hàng trực tiếp.
      – Đối với khu vực ngoại thành: 
           • Giao hàng chành xe nếu hàng hóa có khối lượng hoặc kích thước lớn. Công ty sẽ hỗ trợ 100% chi phí vận chuyển cho hình thức này.
           • Giao hàng chuyển phát nhanh nếu hàng hóa có khối lượng hoặc kích cỡ nhỏ. Hoặc gửi theo yêu cầu của khách hàng.
 
2/ Thời gian giao hàng dự kiến:
     – Đối với hình thức giao hàng trực tiếp chỉ áp dụng tại TP.HCM thì mất khoảng 0,5 – 1 ngày. Riêng các khu vực khác không áp dụng hình thức này.
 
     – Đối với hình thức giao hàng chành xe thì tùy vào khu vực, cụ thể như sau:
          • TP.HCM: không áp dụng.
          • Đà Nãng – Hà Nội: từ 2 – 3 ngày.
          • Các tỉnh miền Tây: từ 1 – 2 ngày.
          • Các khu vực còn lại: từ 2 – 4 ngày.
 
     – Đối với hình thức giao hàng chuyển phát nhanh thì tùy vào khu vực, cụ thể như sau:
          • TP.HCM: từ 1 – 1,5 ngày.
          • Đà Nãng – Hà Nội: 2 ngày.
          • Các tỉnh miền Tây: 2 ngày.
          • Các khu vực còn lại: từ 2 – 3 ngày.
 
Lưu ý: 
 
     – Thời gian giao hàng không tính chủ nhật và ngày lễ.
     – Công ty chỉ hỗ trợ chi phí gửi hàng đến các khu vực có mạng lưới vận chuyển đường bộ hoặc đường sắt. Các hình thức vận chuyện khác sẽ không được công ty hỗ trợ phí trong mọi trường hợp.
     – Công ty chỉ nhận gửi hàng đến chành xe thuộc khu vực mà khách hàng cho địa chỉ. Công ty không nhận gửi đến tận nhà, quý khách vui lòng ra chành xe để nhận hàng.